ผลกระทบของการสูบบุหรี่

smokingเหตุผลเพราะการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมีความสัมพันธ์กับจำนวนบุหรี่ที่สูบและระยะเวลาที่สูบ และถ้าสูบบุหรี่ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ก็จะทำให้อัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นอีก การสูบบุหรี่ทำให้ปริมาณกรดไขมันอิสระ ( Free Fatty Acid ) ในเลือดสูงขึ้น การจับกลุ่มของเกล็ดเลือดง่ายขึ้น เป็นผลทำให้ผู้สูบบุหรี่เป็นโรคของระบบหัวใจหลอดเลือดสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 2 เท่า

สารพิษในควันบุหรี่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั่วร่างกายโดยเกิดเป็นคราบเกาะภายในหลอดเลือด รูของหลอดเลือดค่อย ๆ ตีบลงจนตีบตันในที่สุด ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้น้อยลงและเกิดเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือโรคหัวใจขาดเลือด เมื่อหลอดเลือดตีบจนมีผลให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ จะทำให้เกิดอาการจุกเสียดเจ็บหน้าอก และหัวใจวายได้ในที่สุด

โอกาสในการเกิดโรค

จากการศึกษาในสหรัฐอเมริการ พบว่า

  • ผู้สูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ 2.4 เท่า
  • ผู้สูบบุหรี่ที่มีความดันเลือดสูงหรือไขมันในเลือดสูงจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ 4.5 เท่า
  • ผู้สูบบุหรี่ที่มีความดันเลือดสูงและไขมันในเลือดสูงจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นเป็น 8 เท่า
  • ผู้ที่ติดบุหรี่เล้นเลือดจะเสื่อมและเกิดการตีบตันเร็วกว่าผู้ที่ไม่สูบ 10 – 15 เท่า
  • ผู้หญิงสูบบุหรี่ที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดด้วยนั้นพบว่า จะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากกว่าผู้หญิงทั่วไปถึง 39 เท่า
  • ผู้ที่ติดบุหรี่ตั่งแต่ยังหนุ่ม ความเสียงนี้จะมีอัตรสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 50 ปี โดยโอกาสเกิดโรคหัวใจวายกะทันหัน จะมีมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่วัยเดียวกันถึง 10 เท่า

โอกาสในการรักษา

  • ผู้สูบบุหรี่ที่สูบน้อยกว่า 20 มวน/วัน การหยุดสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด
  • หากหยุดสูบบุหรี่เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ความเสี่ยงจะลดลงเท่ากับผู้ไม่สูบบุหรี่
  • ในผู้ป่วยที่เคยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหัวใจวายจากโรคหัวใจขาดเลือด หากหยุดสูบบุหรี่ได้พบว่า จะลดการเกิดเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำ หรือการตายทันทีลงไปร้อยละ 20 ถึง 50

โอกาสในการรอดชีวิต

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบอาจจะทำให้เกิดอาการหัวใจวายและเสียชีวิตอย่างกะทันหัน อัตราการรอดชีวิตจึงแทบจะไม่มีเลย ดังนั้น การป้องกันโดยการไม่สูบบุหรี่ จึงเป็นการรักษาโรคที่ดีที่สุด