รู้จักบันทึกการกินอาหารและกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายและพฤติกรรมระหว่างกิน

การกินอาหารตารางบันทึกอาหารและกิจกรรม มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การควบคุมน้ำหนักของคุณจะให้ภาพว่า คุณกินอะไร เมื่อไร ทำไมและกินมากอย่างไร และแสดงให้ทราบว่าคุณทำกิจกรรมเคลื่อนไหวออกกำลังกายอะไรบ้าง บันทึกนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจว่าควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อลดน้ำหนัก

กฎ 3 ข้อสำหรับผู้ทติดตามการควบคุมน้ำหนักของตนเอง

 • การกินอาหารและการออกกำลังกายใน 1 วันไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวคุณในวันถัดไป น้ำหนักของคุณจะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย ตลอด 2-3 วัน เนื่องจากมีการขึ้นลงระหว่างน้ำและไขมันในร่างกาย
 • ให้ลองชั่งน้ำหนักตนเอง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง อาจจะชั่งในช่วงเวลาหลังตื่นนอนและก่อนกินอาหารเช้าหรือหลังการออกกำลังกายหรือก่อนอาหารเย็น
 • จะใช้เวลาใดก็ได้ แต่ควรให้ชั่งน้ำหนักในเวลาเดียวกัน ใช้อัตราการวัดเดียวกันและบันทึกอย่างถูกต้อง

คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อการบันทึกอย่างถูกต้อง

 • เติมในบันทึกอย่างน้อย 3 วัน ให้มีอย่างน้อย 1 วันที่เป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ ถ้าเติมได้อาจเป็นทั้งสัปดาห์
 • เติมให้ถูกต้องหลังจากคุณกินทุกๆอย่าง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
 • ยังไม่ควรเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินอาหารและทำกิจกรรมออกกำลังกายของคุณในขณะที่เริ่มบันทึกครั้งแรก
 • ตรวจสอบบันทึกของคุณว่ามีขัดต่อคำแนะนำในเรื่องการลดน้ำหนัก คุณอาจต้องปรับตัว
 • ขอให้ครอบครัวและเพื่อนช่วยสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงนิสัยจะทำได้ง่ายขึ้น
 • วางแผนลดน้ำหนักอย่างช้าๆ เป้าหมายที่เป็นจริงให้น้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์(จนบางสัปดาห์คุณอาจจะไม่ลดน้ำหนักอีกก็ใช้ได้)
 • ถ้ามีปัญหาในการปรับลดน้ำหนักลองปรึกษานักโภชนาการในสถานบริการได้
 • คุณควรบันทึกต่อไปอีก 1 เดือนเพื่อที่จะทราบว่า คุณปรับตัวเองได้มากแค่ไหน